U betaalt de consulten direct na afloop. U kunt pinnen of contant betalen. U ontvangt van mij een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar indien u recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding van de consulten.

Natuurgeneeskundig consult (prijs per consult)
Kinderen t/m 8 jaar € 35,00
Kinderen/jongeren van 9 t/m 17 jaar € 50,00
Volwassenen € 60,00
Dyslexiebehandeling (serie van 10 consulten) € 250,00

 

Voedings- en lifestyle advies
Adviesgesprek van 30 minuten € 30,00
Voor elke 15 minuten extra € 15,00

 
Op de website van de beroepsorganisatie BATC vindt u meer informatie over de vergoedingen van de zorgverzekeraars voor natuurgeneeskundige consulten.

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht 2017 van de BATC
Klik hier voor het therapeutenoverzicht Menzis/Anderzorg 2017 van de BATC

 
Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kunt u via deze link downloaden: reglement Geschillencommissie.
 

Disclaimer

Deze therapie is zeer succesvol. Op de resultaten van de consulten worden echter geen garanties gegeven. Behandeling geschiedt op eigen risico.

Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de desbetreffende arts worden aangepast of beëindigd.