Fibromyalgie en biophotonen

Fibromyalgia1Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Het komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen, vooral bij vrouwen.

De meeste deskundigen op dit gebied zijn van mening dat fibromyalgie door meerdere factoren wordt bepaald. Zo kan bijvoorbeeld een darminfectie aanleiding geven tot voedselovergevoeligheid en een verzwakking van het immuunsysteem. De verzwakking van het immuunsysteem leidt dan weer tot een grotere gevoeligheid voor infecties.

Het prikkelbare darmsyndroom (spastische darm) is ook een bekend en veel voorkomend verschijnsel. Ook komt reuma vaak in het voorgeslacht voor. Vaak blijkt dat een merendeel van de fibromyalgiepatiënten last hebben van virale belastingen. Veel voorkomende virussen zijn het Pfeiffervirus en het herpesvirus. Vaak zijn het “oude” virussen die nog steeds aanwezig zijn in het lichaam maar niet meer traceerbaar middels regulier bloedonderzoek.

Veel voorkomend zijn ook bacteriële belastingen waaronder de tekenbeetbesmetting (= ziekte van Lyme). Veel fibromyalgiepatiënten lopen, vaak zonder dat ze dit zelf weten, rond met een tekenbeetbesmetting.

Meer en meer deskundigen veronderstellen dat fibromyalgie mede ontstaat door toxische overbelasting en verzuring. Als de lever niet meer in staat is zijn gifstoffen te verwijderen, worden deze opgeslagen in de spiervezels en het bindweefsel, wat voor de fibromyalgiepatiënt veel klachten kan veroorzaken.

Ook ervaren fibromyalgiepatiënten chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak “diep” in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan. De fibromyalgiepatiënt komt dan ook vaak volkomen verstijfd uit bed. Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de (emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende diepe slaap kan dan ook geen sprake zijn.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met fibromyalgie. Bij de behandeling met de Photonen Coherentie Therapie wordt onderzocht of er in het lichaam sprake is van verstorende frequenties die een oorzaak kunnen zijn van de klachten. Naast de belasting met Lyme, virussen, bacteriën of parasieten blijkt ook de gevoeligheid voor (electro)magnetische velden een rol te spelen bij mensen met fibromyalgie. De klachten worden dan versterkt door de aanwezige GSM-/UMTS-mast, de draadloze apparatuur in de woning of door het verkeerde bed. Veel van deze mensen hebben vanwege hun pijnklachten een waterbed of boxspring aangeschaft, maar dergelijke bedden kunnen een grote verstorende invloed hebben op het lichaam tijdens de slaap.

De mensen die zich de afgelopen jaren in onze praktijk hebben laten behandelen voor hun fibromyalgie hebben nagenoeg allen een sterke vermindering van pijnklachten en een toename van energie ervaren. Eén van de patiënten schreef het volgende in het evaluatieformulier: “De behandelingen zijn zeer zeker aangeslagen. De klachten zijn sterk verminderd. Sommige klachten zijn er zelfs niet meer. De klachten die er nog zijn, zijn klachten waar ik beter mee kan leven. Door regelmatig te komen en mij te laten behandelen, zorg ik er ook mede voor dat de klachten hun kans niet krijgen.”.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.